Top-3 starterezett repceparcella hozamtöbblete a kontrollhoz képest (%, Terepszemle helyszín, Felsőnána, 2017.)

Augusztus 29-én vetettük el a Shrek hibridet 375 ezres csíraszámmal. A kísérleti blokkban különböző összetételű startereket teszteltünk, és kipróbáltunk természetes összetevőt is hordozó készítményt is.

Március közepén megmértük a növények gyökértömegét, gyökérnyak-vastagságát és zöldtömegét (40 minta/kezelés). A termésparaméterekből a hozamok és az olajtartalom mellett az elágazódások, a becők és a becőnkénti magok számát is vizsgáltuk. Az adatokat egytényezős varianciaanalízisnek (ANOVA) vetettük alá.

Tanulság: A talajadottságokhoz igazodó kálium- vagy foszfortúlsúlyos sortárgyával máris sokat tettünk a jó terméseredményért. A hozamtöbbletet tovább növeli, ha a vetéssel egy menetben startert is adagolunk a mag mellé.