Artis WP hatása a hajtatott uborka terméseredményére Heves M.-i NTSZ 2009